Trwają prace nad stworzeniem strategii rozwoju Malborskiego Klastra Turystycznego

Malborski Klaster Turystyczny spotkał się kolejny raz w celu opracowania wspólnej strategii rozwoju malborskiej inicjatywy klastrowej. Spotkanie to poświęcono jednym z podstawowych założeń  strategii czyli misji i wizji klastra. W tym celu uczestnicy projektu określili, kto będzie w przyszłości tworzył Malborski Klaster Turystyczny, co będzie łączyło te osoby, czym Klaster będzie chciał się wyróżniać i co może stanowić siłę i przewagę stworzonej grupy.
Drugą część spotkania stanowiło seminarium przygotowane przez John Paul Glenday pt. „Jak oczarować klienta”, przedstawiając 10 przykazań, które należy stosować przy obsłudze klienta oraz szereg przykładów jak malborscy przedsiębiorcy mogą poprawić jakość obsługi w swoich placówkach, przytaczając również przykłady często popełnianych błędów w tym zakresie.

John Paul Glendey jest trenerem i Manager L&D z ponad 20 letnim doświadczeniem w pracy z branżami hotelarskimi, handlowymi oraz telekomunikacyjnymi. Specjalizuje się w szkoleniach indywidualnych oraz grupowych z zakresu obsługi klienta, poczynając od małych przedsiębiorstw aż po duże korporacje. Odpowiadał za szkolenia pracowników na obszarze Europy, Afryki, Bliskiego Wschodu, Azji i Pacyfiku.

Uczestników projektu czekają jeszcze 3 spotkania poświęcone opracowaniu założeń Strategii dla Malborskiego Klastra Turystycznego, realizowanego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.  Odbywać się one będą w kolejne czwartki w Malbork Welcome Center.stat4u