Malborski Klaster Turystyczny pracował nad strategią i wspólną ofertą

W dniu 28 maja br. odbyło się kolejne spotkanie „Malborskiego Klastra Turystycznego”, powstałego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Było to pierwsze spotkanie mające na celu opracowanie „Strategii rozwoju malborskiego inicjatywy klastrowej”. Prace te były poprzedzone prezentacją wyników badań przeprowadzonych w celu stworzenia „Analizy potencjału rozwoju malborskiej inicjatywy sektora turystycznego”.

Wyniki badań pokazują, że podmioty zaangażowane w działania projektu dostrzegają potrzebę współpracy branży oraz deklarują chęć takiej współpracy, przede wszystkim na rzecz tworzenia wspólnej oferty produktowej, promocji oraz pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.

Wtorkowe spotkanie posłużyło zdefiniowaniu problemów i ograniczeń, jakie napotyka malborska branża turystyczna. Kolejne spotkania skupią się na szukaniu możliwych rozwiązań dla zidentyfikowanych problemów.

Część spotkania została poświęcona przygotowaniu specjalnej oferty malborskich przedsiębiorstw, biorących udział w projekcie. Będzie to nowa propozycja dla odwiedzających nasze miasto turystów, uwzględniająca zarówno bazę turystyczną jak i gastronomiczną czy atrakcje, która będzie miała na celu skłonienie ich do pozostania w Malborku na dłużej. Bo przecież „jeden dzień to za mało...”.

foto: archiwum MWCstat4u