Strona główna„Malborski Klaster Turystyczny”

projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania/Poddziałania 1.5.2 Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Aktualności:

Malborski Klaster Turystyczny pracował nad strategią i wspólną ofertą

Pełen artykuł ->

Trwają prace nad stworzeniem strategii rozwoju Malborskiego Klastra Turystycznego

Pełen artykuł ->

Odbyły się spotkania warsztatowe Malborksiego Klastra Turystycznego.

Pełen artykuł ->
stat4u